WGBO

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) deze wet garandeert de rechten van patiënten ten opzichte van medische hulpverleners zoals fysiotherapeuten. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt, want als een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de WGBO staan de rechten en plichten die bij de behandelingsovereenkomst horen. Voor meer informatie over de WGBO kunt u uw fysiotherapeut vragen om een informatie folder.

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is van toepassing op behandelingen bij Fysio Donders. Een uitleg van deze wet en aanvraag voor inzage of vernietiging van het dossier kunt u bij ons downloaden.

De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Nadat wij het formulier van u hebben ontvangen, wordt uw vraag in behandeling genomen.

Aanvraagformulier of vernietiging afschrift medisch dossier