Tarieven

Vergoedingen en niet vergoed

Wij hebben met alle zorgverzekeringen een rechtstreeks contract afgesloten. Dit houdt in dat uw behandeling door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd mits u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor niet-chronische aandoeningen. De chronische aandoeningen worden door de basisverzekering altijd vergoed na de 21e behandeling. De polisvoorwaarden in de aanvullende verzekeringen zijn zeer verschillend. Zie hiervoor uw polisvoorwaarden.

U kunt uw polisvoorwaarden voor fysiotherapie zien op independer.nl.

Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, krijgt u een maandelijkse declaratie via Infomedics.

Onze tarieven zijn in geval u niet verzekerd bent:

Fysiotherapie
zitting fysiotherapie € 35.00
screening fysiotherapie € 17.50
zitting fysiotherapie aan huis € 52.50
zitting echografie € 35.00
zitting manuele therapie € 52.50
zitting oedeemtherapie € 52.50
intake en onderzoek zonder verwijzing € 55.50
intake en onderzoek na verwijzing € 52.50
Niet nagekomen afspraak € 24,50
fysiofitheidsscan € 45.00

 

Acupunctuur
intake + 1ste behandeling 45- 60 min € 66.55
vervolgbehandeling 45 min € 66.55
vervolgbehandeling 30 min € 48.40
moxa-behandeling € 55.66

 

Shockwave
Behandeling shockwave naast zitting fysiotherapie € 25.00
Haptotherapie
zitting haptotherapie € 85.00
Fysio massage
zitting 30 min € 34.00 incl. BTW
zitting 45 min € 42.00 incl. BTW


Tarieven zijn opgemaakt per 1 september 2020.

Betalingsvoorwaarden:
– De patiënt krijgt een rekening wanneer achteraf blijkt dat
a) hij of zij niet verzekerd is voor behandeling;
b) de zorgverzekeraar niet bereid is de behandelnota’s te betalen.
– Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen uiterlijk 24 uur voorgaand aan die behandeling afgezegd worden.
– Bij niet tijdig annuleren of niet nakomen van uw afspraak kan het bovengenoemde tarief in rekening gebracht. Let op: deze nota kan niet bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.
– Behandelingen die vergoed worden door de zorgverzekeraar worden rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.
– Indien de patiënt in verzuim blijft, is de fysiotherapeut gerechtigd derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt.
– Behandelingen die de patiënt niet ten laste kan laten komen van zijn zorgverzekering of aanvullende verzekering worden rechtstreeks  bij de patiënt in rekening gebracht via Infomedics.