Tarieven

Vergoedingen en eigen investering in je gezondheid

Wij hebben met alle zorgverzekeringen een rechtstreeks contract afgesloten. Dit houdt in dat uw behandeling door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd mits u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor niet-chronische aandoeningen. De chronische aandoeningen worden door de basisverzekering altijd vergoed na de 21e behandeling. De polisvoorwaarden in de aanvullende verzekeringen zijn zeer verschillend. Zie hiervoor uw polisvoorwaarden.

U kunt uw polisvoorwaarden voor fysiotherapie zien op independer.nl.

Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, krijgt u een maandelijkse declaratie via Infomedics.

Onze tarieven zijn in geval u niet verzekerd bent:

Fysiotherapie
zitting fysiotherapie € 44,50
screening fysiotherapie € 21,50
zitting fysiotherapie aan huis € 58,00
zitting echografie € 44,50
zitting manuele therapie € 60,00
zitting oedeemtherapie € 60,00
intake en onderzoek zonder verwijzing € 60,50
intake en onderzoek na verwijzing € 60,00
niet nagekomen afspraak € 36,00
fysiofitheidsscan € 49,00

 

Bekkenfysiotherapie
Intake/consult € 60,00

 

Osteopathie
Intake/consult € 91,50

 

Acupunctuur
intake + 1ste behandeling 45- 60 min € 74,55
vervolgbehandeling 45 min € 74,55
vervolgbehandeling 30 min € 52,40
moxa-behandeling € 59,66

 

 

 

Oefentherapie
Zitting oefentherapie € 44,50
Intake met verwijzing aan huis € 58,00
Aan huis vervolgbehandeling € 58,00
Screening en intake/onderzoek zonder verwijzing € 59,50

 

 

Ergotherapie
Ergotherapie, op basis van 60 minuten € 76,50
Intake toeslag € 21,50
Toeslag ergotherapie aan huis € 32,50
Toeslag ergotherapie verpleeghuis/instelling € 27,50
Telefonisch consult € 43,80
Niet nagekomen afspraak € 36,00

 

Tarieven zijn opgemaakt per 1 januari 2023.

Betalingsvoorwaarden:
– De patiënt krijgt een rekening wanneer achteraf blijkt dat
a) hij of zij niet verzekerd is voor behandeling;
b) de zorgverzekeraar niet bereid is de behandelnota’s te betalen.
– Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen uiterlijk 24 uur voorgaand aan die behandeling afgezegd worden.
– Bij niet tijdig annuleren of niet nakomen van uw afspraak kan het bovengenoemde tarief in rekening gebracht. Let op: deze nota kan niet bij uw zorgverzekeraar worden ingediend.
– Behandelingen die vergoed worden door de zorgverzekeraar worden rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.
– Indien de patiënt in verzuim blijft, is de fysiotherapeut gerechtigd derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor rekening van de patiënt.
– Behandelingen die de patiënt niet ten laste kan laten komen van zijn zorgverzekering of aanvullende verzekering worden rechtstreeks  bij de patiënt in rekening gebracht via Infomedics.