Werkplekonderzoek

Goed zitten op je werk

Een werkplek mag geen fysieke klachten opleveren. Dat is zelf opgenomen in de wet. Toch zien we het veel te vaak; klachten die direct of indirect te koppelen zijn aan het werk. Vooral het werken met een computer  brengt risico’s met zich mee. Deze mogelijke gevaren kunnen doorgaans sterk gereduceerd worden met goed een advies en de nodige aanpassingen.

 

Tijdens een werkplekonderzoek worden veel factoren die mogelijk van invloed zijn op de gezondheid tegen het licht gehouden. Het is niet alleen een kwestie van de werkplek goed instellen maar ook het juiste lichaamsgebruik aanleren. Tevens spelen psychische factoren zoals stress een belangrijke rol in het ontstaan van klachten.

Voor het realiseren van ergonomische aanpassingen werken wij samen met Ergo2Work en Rovo. Beide bedrijven geven ook de gelegenheid om artikelen op proef te nemen. In de praktijk op de Velperweg zijn ook verschillen artikelen uit te proberen, het moet tenslotte ook goed aanvoelen.

 

Zoals aangegeven is er vaak meer nodig dan alleen ergonomische aanpassingen. Hiervoor geven wij zowel individueel als in groepen training voor juist lichaamsgebruik. Een deel van de verantwoordelijkheid ligt namelijk ook bij de gebruiker. Trainingen worden altijd op maat gemaakt en met de expertise vanuit fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en ergotherapie is de kwaliteit van hoog niveau. Op verzoek kan ook de diëtist en coach ingezet worden.

 

Bureau instellen voor op het werk

 

Voor vrijblijvende informatie kunt u via het algemeen telefoonnummer contact opnemen met Tjarwin Bijl of mailen naar tjarwin@revadonders.nl

Therapeuten


Tjarwin Bijl

Revalidatie coördinator, Cesar / Oefentherapeut
 Meer over Tjarwin Bijl

Ik ben Tjarwin Bijl, oefentherapeut Cesar en patiëntcoach in de revalidatie. Het is mooi om te zien hoe mensen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun klachten door een andere houding aan te nemen. Veel van ons hebben nooit geleerd wat goed zitten is terwijl we dat heel vaak op een dag doen. Niet zo gek dat daardoor klachten kunnen ontstaan want de ene zithouding is de ander niet. Samen met de patiënt werk ik als oefentherapeut toe naar een gezond houding- en bewegingspatroon zodat de klachten verdwijnen. Het is niet zozeer een trucje aanleren, maar structureel werken aan de oplossing van het probleem.
Als patiëntcoach begeleid ik de patiënten door het revalidatietraject heen. Dat betekent dat ik hun aanspreekpunt ben en regelmatig informeer naar de voortgang. Mijn doel is om iedereen de best mogelijke behandeling te geven en zo een maximaal resultaat te behalen.

Wietske Gougon

Ergo coördinator, Ergotherapeut, Specialisatie oncologie en arbeid
 Meer over Wietske Gougon

Ik ben Wietske Gougon – Kerkhof en sinds 2006 werkzaam als ergotherapeut, vanaf eind 2013 werk ik bij de gezellige praktijk Donders. Ik heb op meerdere werkplekken ervaring opgedaan en ben gespecialiseerd in de behandeling voor cliënten met chronische pijn, zitproblematiek, dwarslaesie, handproblematiek, amputatie, multitrauma en daarnaast heb ik veel kennis over hulpmiddelen en voorzieningen.
Als ergotherapeut kijk ik naar de mens als geheel, zijn lichaam en houding, de fysieke en mentale omgeving, en de handelingen en activiteiten welke verricht moeten worden. Ik probeer samen met de cliënt te komen tot een optimale balans in activiteiten, een goede houding bij het uitvoeren van die activiteiten en als activiteiten niet meer uit te voeren zijn, proberen we hier samen een oplossing voor te verzinnen.
Naast ergotherapeut werk ik bij Donders als revalidatie coördinator. Dit houdt in dat ik tijdens een intake inventariseer of cliënten in aanmerking komen voor de revalidatie. Tijdens het hele traject blijf ik aan de zijlijn betrokken om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook het contact met derden (huisarts, of andere instanties) valt onder mijn verantwoordelijkheid.
Ik hoop u in welke rol dan ook te ontmoeten binnen praktijk Donders. Ik zal altijd proberen om goed te luisteren en u naar de juiste weg te begeleiden.