Arbeidsfysiotherapie

Fysiek weer goed functioneren op het werk

Wat is Arbeidsfysiotherapie?

Fysio Donders is gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde zorg in de meest brede zin van het woord. Een soort arbeidsfysiotherapie waarbij de werkgever een belangrijke rol speelt bij de gezondheid van haar medewerkers.

Wat kan Fysio Donders voor u betekenen?

De landelijke trend laat zien dat de bevolking zich steeds minder verzekert voor fysiotherapie. Hierdoor kunt u in de situatie terechtkomen waarbij u niet voldoende verzekerd bent en uiteindelijk de kosten voor herstel zelf moet betalen.

Goede prestaties en de gezondheid zijn voor zowel een medewerker als een werkgever van groot belang. Onze missie is om zeer efficiënt, snel en met zo min mogelijk kosten topzorg in te zetten voor medewerkers om de gezondheid en prestaties op deze manier te bevorderen. Tevens maken wij het voor de werkgevers mogelijk om mee te betalen aan het herstel van hun medewerkers.

Fysio Donders-056

Wij zijn aangesloten bij de landelijk arbeidsnetwerk WorkWell.

Dit landelijke arbeidsnetwerk is gericht op:

  • Verlaging van het ziekteverzuim met minder kosten
  • Gebruik te maken van goede (topzorg) professionals
  • Lagen of geen kosten door gebruik te maken van de ziektekostenverzekering
  • Transparantie over financiele funding
  • Snelle aanmelding voor intake en een snelle start interventie
  • Voldoen aan de eisen binnen de wet poortwachter
  • Een persoonlijk aanspreekpunt

Deze vorm van zorg wordt geleverd bij zowel bedrijven in de omgeving van Arnhem als mede op onze praktijklocaties. Voor meer informatie: www.workwell.nl

Vergoeding

Arbeidsfysiotherapie valt onder de aanvullende verzekering van de reguliere fysiotherapie behandelingen en bekijken of uw werkgever hier een rol in kan spelen. Uiteraard willen wij u hierin verder helpen. Neem contact met ons op.