Kinderoefentherapie

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze. Daarnaast horen bij iedere leeftijd bepaalde motorische vaardigheden. Wanneer er iets mis is met de motoriek door een vertraagde motorische ontwikkeling, een aangeboren afwijking of een andere oorzaak kunt u bij ons terecht.

4 t/m 16 jaar

Mogelijke indicaties voor deze leeftijdsgroep zijn:

  • Moeite met het behoud van evenwicht, het springen, het rennen, het klimmen en klauteren, het gooien/mikken/vangen van ballen, fijn motorische oefeningen, oog/handcoördinatie, schrijven, lichaamsschema en/of ruimtelijke oriëntatie.

  • Angstig in bewegen en/of weinig exploratiegedrag

  • Zwemdiploma halen of leren fietsen lukt niet

  • Veel moeite met sportactiviteiten

  • Onvoldoende zelfredzaamheid met fietsen, aan- en uitkleden en eten met bestek

Onderzoek en behandeling

Het motorische onderzoek

Na een aanmelding bij een kinderoefentherapeut vragen we aan het kind en de ouders met welke activiteiten het kind moeite heeft (de hulpvraag). Tijdens het motorisch onderzoek brengen we het motorisch functioneren van het kind in kaart. Hierbij maken we gebruik van een motorische test en vragenlijsten, en we observeren. Op basis van de hulpvraag en motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut, indien mogelijk samen met het kind en de ouders, behandeldoelen en een behandelplan op. Daarvan maken we een verslag dat we vervolgens bespreken met de ouders, zodat het ook voor hen duidelijk is op welke manier we aan de hulpvraag kunnen gaan werken.

Behandeling kinderoefentherapie

Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten zodat het kind mee kan doen met leeftijdsgenootjes. Het aanleren van motorische activiteiten gebeurt altijd spelenderwijs. Dit vergroot ook het plezier in bewegen van het kind. Ouders krijgen daarnaast speladviezen om thuis te oefenen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorisch functioneren regelmatig geëvalueerd.

Indien nodig zal een kinderoefentherapeut, na goedkeuring van ouders, contact opnemen met de gymleerkracht van het kind. Zo kunnen de geleerde vaardigheden eenvoudig in het dagelijks leven worden toegepast.

Wanneer heeft een kind motorische ondersteuning nodig?

Merkt u dat uw kind moeite heeft met b.v. samen buiten kunnen spelen met andere kinderen, gymles en/of schrijven of andere activiteiten waarin het lichaam moeite heeft met bewegen. Dan kan ik (Nora Peppinck) uw kind hierin ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Uiteraard gaat dit in overleg met de ouders en eventueel de leerkracht of IB’er.

DTO

Kinderoefentherapie is direct toegankelijk (DTO). Na aanmelding zal de kinderoefentherapeut een DTO-screening uitvoeren en de informatie hieruit, na goedkeuring van ouders, naar de huisarts sturen.

Wanneer kinderoefentherapie op school plaatsvindt, geldt het protocol ‘kinderoefentherapie op scholen’. Er is dan wel eerst een verwijzing van de huisarts, kinderarts of jeugdarts nodig

Vergoeding

Kinderoefentherapie valt onder de basisverzekering voor kinderen onder de 18 jaar en is dan ook voor 18 behandelingen vergoed. Voor specifieke vragen verwijzen wij u graag door naar uw eigen verzekeraar. Uiteraard willen wij u helpen om te kijken hoe u verzekerd bent. Neem dan contact met ons op.

Samenwerking

Verder zijn wij aangesloten met:

Therapeuten


Nora Peppinck

Oefentherapeut cesar/mensendieck, Zwangerfitdocent, Kinderoefentherapeut i.o.
 Meer over Nora Peppinck

Mijn naam is Nora Peppinck. Ik ben in 2018 afgestudeerd als Oefentherapeut (Cesar). Oefentherapie helpt mensen die klachten ervaren in de houding en het bewegingspatroon.
Naast de oefentherapie ben ik geschoold in het behandelen van zwangerschapsgerelateerde lage rug- en bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap.
Sinds september 2020 ben ik begonnen met de opleiding kinderoefentherapie Als kinderoefentherapeut werk ik met kinderen van alle leeftijden en behandel ik motorische hulpvragen zoals een ontwikkelachterstand op de grove of fijne motoriek.
Daarnaast geef ik therapie aan kinderen en tieners met betrekking tot fysieke problematieken zoals rugklachten.